اظهارنامه مالیاتی

• تعريف اظهارنامه مالیاتی • مشمولین ارسال اظهارنامه مالیاتی • انواع اظهارنامه های مالیاتی و مواعد تسلیم آن • اقدامات…
100,000 تومان

اکسل در حسابداری

مفاهیم مقدماتی در اکسل مفاهیم پایه ای در فرمول نویسی و استفاده ازتوابع شرح ابزار بسیار پرکاربرد PIVOT TABLE تبدیل…
200,000 تومان

بلاکچین و صنعت مالی آینده

مشخصات دورهنظرات فراگیرانمشخصات دوره Blockchain Trade Mine نظرات فراگیراندوره های مرتبط اظهارنامه مالیاتی 100,000 تومان اکسل در حسابداری 200,000 تومان بلاکچین و…
450,000 تومان

رفع اشکال صورت مالی و حسابداری مالیاتی

5.00 1 رای
رایگان!

حسابداری مالیاتی یکی از موضوعات مهمی است که آموختن و به کار بردن آن تاثیر مهمی در جلوگیری از اشتباهات حسابداری، کسب درآمد و بهبود معیشت‌ها دارد. در ادامه بیشتر درباره حسابداری مالیاتی برایتان گفته‌ایم.

رایگان!